06/08/2014 | 1

Ông Nguyễn Đăng Trừng bị loại khỏi đảng vì không chịu nghe lời

Ông Nguyễn Đăng Trừng bị loại khỏi đảng vì không chịu nghe lời

Vụ ông Nguyễn Đăng Trừng- Chủ Nhiệm Luật Sư Đoàn Sài Gòn- bị những người đứng đầu đảng bộ Cộng sản Việt Nam tại Sài Gòn ra quyết định khai trừ đang tiếp tục gây xôn xao dư luận tại Việt Nam.

Đài BBC tiếng Việt dẫn nhận định của ông Trần Vũ Hải, thành viên của luật sư đoàn Hà Nội quả quyết rằng, ông Nguyễn Đăng Trừng bị khai trừ khỏi đảng CSVN tại Sài Gòn là vì ông ta quyết liệt bảo vệ sự dân chủ và tính chất độc lập của luật sư đoàn Sài Gòn.

Vẫn theo đài BBC tiếng Việt, Thành uỷ Cộng sản Việt Nam tại Sài Gòn đã ký một quyết định đề ngày 31 tháng 7 khai trừ ông Nguyễn Đăng Trừng, 72 tuổi ra khỏi đảng vì lý do suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

Ông Trừng là cán bộ Việt cộng nằm vùng trong phong trào sinh viên học sinh chống chính quyền Việt Nam Cộng Hoà, đã bị kết án khiếm diện 10 năm khổ sai, từng là cán bộ công an rồi làm chủ nhiệm đoàn luật sư Sài Gòn gần 20 năm qua. Quyết định trên cũng nói rằng ông Trừng coi nhẹ vai trò lãnh đạo của đảng tại tổ chức luật sư đoàn.

Một ngày sau, ông Nguyễn Đăng Trừng đã tung một bức thư ngỏ lan truyền trên mạng xã hội nói rằng, ông bị kỷ luật vì sự quyết tâm bảo vệ tính chất dân chủ và độc lập của luật sư đoàn Sài Gòn.

Theo luật sư Trần Vũ Hải, Thành uỷ Cộng sản Việt Nam tại Sài Gòn khai trừ đảng ông Trừng để ông này không thể ra ứng cử chức vụ chủ nhiệm luật sư đoàn, lấy cớ ông Trừng đã quá tuổi bảy mươi và đã trải qua hai nhiệm kỳ trong chức vụ này. Còn ông Trừng thì không chịu thi hành mệnh lệnh của cấp trên, cho rằng việc ông tiếp tục nhiệm vụ hay không, là do đại hội luật sư đoàn quyết định chứ không phải do đảng bộ Cộng sản Việt Nam tại Sài Gòn quyết định.

Ông Trần Vũ Hải nói với đài BBC tiếng Việt rằng, ông Trừng không đấu tranh cho bản thân ông, mà cho quyền dân chủ và độc lập của các luật sư ở Việt Nam. Còn theo luật sư Lê Công Định, ông Nguyễn Đăng Trừng là một thủ lĩnh thật sự của luật sư Sài Gòn, sẵn sàng đương đầu, chống lại sự can thiệp thô bạo của đảng và chính quyền Sài Gòn.

Thư của ông Trừng gửi Thành uỷ Cộng sản Việt Nam tại Sài Gòn còn cho biết thêm, trong đợt thăm dò ý kiến của luật sư đoàn Sài Gòn mới đây, ông được 351 trên tổng số 468 phiếu tín nhiệm vào chức danh chủ nhiệm luật sư đoàn Sài Gòn nhiệm kỳ mới, chiếm tỉ lệ 75%. (S.Châu)