Ông Liên Thành – Cựu Thiếu Tá Cảnh Sát hồi tưởng lại cuộc thảm sát Mậu Thân 1968 – Phần 2

Theo lời kể của ông Liên Thành – Cựu Thiếu Tá Cảnh Sát ở Thừa Thiên – Huế, những cơ sở tình báo nằm vùng của cộng sản xây dựng từ năm 1945 cứ nghĩ rằng đã chiến thắng và chiếm được Huế nên đã xuất đầu lộ diện. Và đến khi quân lực VNCH chiếm lại được Huế, quân cộng sản chạy mất thì những lực lượng tình báo đã bị bắt, con số lên khoảng trên 2000 người. Sau cuộc thảm sát Mậu Thân 1968, số người bị giết và chôn sống lên đến 5327 người. Số người bị bắt mất tích là 1200 người. Khi đào các thi thể lên từ các hố chôn tập thể, hầu hết các thi thể đều bị vỡ đầu…