29/05/2015 | 0

Ông Jack Lew kêu gọi thỏa thuận rộng với Hy Lạp

Ông Jack Lew kêu gọi thỏa thuận rộng với Hy Lạp

Dresden, Đức. (Reuters) – Bộ Trưởng Tài Chánh Jack Lew tuyên bố Hy Lạp và các chủ nợ cần phải nhanh chóng đồng ý một thỏa thuận sâu rộng để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp, sau đó làm việc về chi tiết trước thời hạn chi trả của Athens.

Ông Jack Lew nói với các phóng viên rằng nhóm G7 đã đồng ý Hy Lạp cần phải đưa ra một số quyết định vô cùng khó khăn. Sau cuộc họp với các nhà hoạch định chính sách từ các nền kinh tế trong nhóm G7, bộ trưởng Tài Chánh Hoa Kỳ cho biết thỏa thuận nhanh sẽ giảm thiểu cơ hội xảy ra tai nạn và ông muốn thấy một kết quả thực tế cho cuộc khủng hoảng kéo dài. Hy Lạp và các chủ nợ từ các quốc gia trong khu vực đồng euro, cùng Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế đang cố gắng đạt được một thỏa thuận ngăn chặn Hy Lạp bị phá sản và khả năng rời khỏi khu vực đồng euro. Hy Lạp đang phải đối mặt với thời hạn trả nợ Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế vào tuần tới. Ông Jack Lew cho biết hai bên không dành thời gian một cách hiệu quả kể từ tháng Giêng. Ông nói thêm rằng đặt ra nhiều thời điểm khác nhau và Hy Lạp thực hiện nghiêm túc sẽ là một ý tưởng tốt.

Bộ Trưởng Tài Chánh Hoa Kỳ cũng tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của Hoa Kỳ để chống tài trợ khủng bố và tầm quan trọng của công việc đang diễn ra tại nhiều diễn đàn. (Nguyên Trân)