15/12/2016 | 0

Ông Harry Reid tuyên bố giám đốc FBI & tổng thống Nga âm mưu giúp ông Trump chiến thắng

Ông Harry Reid tuyên bố giám đốc FBI & tổng thống Nga âm mưu giúp ông Trump chiến thắng

Washington, DC. (CBS) – Lãnh đạo thiểu số tại Thượng Viện Harry Reid đổ lỗi cho giám đốc FBI Jim Comey và Tổng Thống Nga Vladimir Putin hợp tác để giúp ông Trump đắc cử tổng thống. Ông Reid đổ lỗi cho hacker Nga, WikiLeaks và giám đốc FBI Jim Comey vì điều tra cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton.

Ông Reid nói rõ ràng ông Comey hành động mang tính đảng phái. Khi được hỏi về bằng chứng, ông Reid nói ông không thể phản hồi với một mục cụ thể nhưng tin tức đầy rẫy trên truyền thông. Mọi người đều biết Ủy Ban Quốc Gia đảng Dân Chủ bị hack.

WikiLeaks công bố nhỏ giọt thông tin đánh cắp. Họ không làm một lúc bởi vì hoạt động được những người của ông Trump và Nga phối hợp. Ông khẳng định Nga giúp rất nhiều. Những rò rỉ của WikiLeaks ảnh hưởng tới bà Clinton. Và ông Comey giúp ông Trump đáng kể.

Một tuần trước bầu cử, ông gởi thư tới Quốc Hội, nhắc tới thêm nhiều emai. Kết quả là đảng Dân Chủ mất ghế tại Thượng Viện và thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống. (Nguyên Trân)