16/12/2014 | 0

Ông già Noel kêu gọi yêu thương

Ông già Noel kêu gọi yêu thương

Tin Bắc Cực. (Reuters) – Trong lúc sắp tới ngày Giáng Sinh, ngôi làng Giáng Sinh ở Bắc Cực vô cùng bận rộn.

Ông già Giáng Sinh, những chú lùn và tuần lộc đang chuẩn bị xe để rời bắc cực mang quà cho trẻ em khắp thế giới. Hàng ngàn người trên thế giới đã tới thăm ngôi làng Ông già Giáng Sinh ở Phần Lan mỗi năm. Bà Sanna Karkkainen nói rằng bà ta nghĩ mọi người đang lo lắng cho môi trường, lo lắng cho thế giới, khi tới Bắc Cực sẽ thấy Ông Già Giáng Sinh mang lại hy vọng. Phòng bưu điện Ông Già Giáng Sinh mỗi năm nhận khoảng một triệu lá thư của trẻ em trên khắp thế giới. Những người phụ tá của Ông Già Giáng Sinh đọc các lá thơ. Nhiều trẻ em muốn một số quà, nhiều trẻ em chỉ muốn tìm hiểu thêm về ông già râu trắng.

Ông Già Giáng Sinh nói rằng năm nay là một năm xấu, có quá nhiều vụ xung đột, nhiều vấn đề trên thế giới, cả Âu Châu cũng có vấn đề. Hy vọng Giáng Sinh năm nay là ngày lễ tình yêu, tình thương và sự quan tâm. Mọi người cần phải có niềm tin và hy vọng cho một tương lai sáng lạn hơn. Trong năm nay, cô Malala Yousafzai và ông Kailash Satyarthi đã được chọn trao giải Nobel Hòa Bình vì sự hoạt động cho trẻ em và giáo dục của họ.

Ông Già Giáng Sinh cũng nhấn mạnh tới sự giáo dục trẻ em, nói rằng phải tập trung vào viện giáo dục trẻ em. Dù trẻ em ở đâu trên thế giới chúng đều phải được cho đi học, và chúng phải được giúp đỡ bằng mọi phương tiện. (Huệ Võ)