Ông Đỗ Hoàng Điềm chia sẻ về giới trẻ Việt Nam & Hồng Kông

Phóng viên SBTN đã có cơ hội tiếp chuyện cùng với ông Đỗ Hoàng Điềm hiện là chủ tịch của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng gọi tắt là Việt Tân. Ông đã chia sẻ về phong trào tranh đấu cho tự do dân chủ, hiện tình đất nước hiện nay cũng như các vấn đề nổi cộm gần đây như vụ Trung Cộng đã xâm chiếm lãnh hải Việt Nam tại bãi Tư Chính và đặc biệt là về giới trẻ Hong Kong và Việt nam qua các cuộc biểu tình từ Hồng Kông trong 3 tháng vừa qua.