Ông David Dương nói gì về mùi hôi tại bãi rác Đa Phước ở Việt Nam?

Trong những ngày gần đây, người dân trong nước ta thán vì mùi hôi thối bốc lên từ bải rác Đa Phước làm ô nhiễm môi trường và tổn hại đến sức khỏe của người dân sống xung quanh khu vực này. Phóng viên Vũ Nhân có cuộc phỏng vấn ông David Dương, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, kiêm Tổng Giám Đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạng Xử lý Chất thải Đa Phước (VWS) tại Việt Nam. Kính mời khán thính giả theo dõi sau đây.