10/07/2015 | 3

Ông Carter tới thăm căn cứ Fort Bragg

Ông Carter tới thăm căn cứ Fort Bragg

Fort Bragg, North Carolina. (Reuters) – Bộ Trưởng Quốc Phòng Ashton Carter tới thăm binh sĩ tại căn cứ Fort Bragg, North Carolina vào hôm Thứ Sáu, một ngày sau khi các viên chức Lục Quân thông báo cắt giảm 40,000 binh sĩ do ngân sách bị thắt chặt.

Ông Carter nói tại một cuộc họp mặt với binh sĩ rằng tới năm 2018, căn cứ có thể mất 842 binh sĩ. Hôm Thứ Năm, Lục Quân Hoa Kỳ công bố kế hoạch cắt giảm gần 60,000 binh sĩ và nhân viên dân sự, đợt cắt giảm do ngân sách, có thể ảnh hưởng tới gần như mọi căn cứ Lục Quân tại Hoa Kỳ cũng như ở ngoại quốc. Quyết định cắt giảm 40,000 binh sĩ và 17,000 nhân viên dân sự vào cuối tài khóa 2017 có nghĩa là một vài ngàn việc làm bị mất tại các căn cứ ở Georgia, Texas và Alaska, cùng với hơn một ngàn binh sĩ tại mỗi căn cứ ở Hawaii và Washington.

Việc cắt giảm sẽ giảm quân số Lục Quân từ khoảng 490,000 xuống còn khoảng 450,000, số lượng thấp nhất kể từ Đệ Nhị Thế Chiến. Việc cắt giảm, lần đầu tiên được công bố từ hơn 1 năm trước, diễn ra khi Ngũ Giác Đài đang phải đối phó với ngân sách quốc phòng bị thu nhỏ gần 1,000 tỷ Mỹ kim trong 1 thập niên. Chỉ trừ khi Quốc Hội hành động để chấm dứt giới hạn chi tiêu hiện nay, Lục Quân tuyên bố họ sẽ phải cắt giảm thêm 30,000 binh sĩ vào cuối thập niên này. (Nguyên Trân)