06/05/2015 | 0

Ông Carter kêu gọi ngân sách quốc phòng nhiều năm

Ông Carter kêu gọi ngân sách quốc phòng nhiều năm

Washington, DC. (Reuters) – Bộ Trưởng Quốc Phòng Ashton Carter nói với các nhà lập pháp rằng ông hoài nghi về kế hoạch của đảng Cộng Hòa để tăng chi tiêu quốc phòng thông qua tài khoản tài trợ chiến tranh của bộ.

Ông kêu gọi các nhà lập pháp thay vào đó làm việc với ông để đạt được một thỏa thuận chi tiêu nhiều năm. Ông Carter thừa nhận kế hoạch của đảng Cộng Hòa sẽ giúp cho ngân sách của Ngũ Giác Đài gần đạt được mức yêu cầu của Tổng Thống Barack Obama. Tuy nhiên, ông cho rằng thỏa thuận một năm sẽ không lành mạnh về mặt quản trị và sẽ không tạo cho bộ sự ổn định cần thiết để lên kế hoạch một cách hiệu quả.

Trong phiên điều trần trước Ủy Ban Phân Bổ Thượng Viện, ông Carter cho rằng cách tiếp cận một năm làm cho binh sĩ mất nhuệ khí một cách không công bằng. Các quân nhân và gia đình họ đáng được biết tương lai của mình xa hơn là một năm. (Nguyên Trân)