12/02/2015 | 0

Ông Campbell đưa ra lựa chọn rút quân

Ông Campbell đưa ra lựa chọn rút quân

Washington, DC. (Reuters) – Người đứng đầu lực lượng Hoa Kỳ tại Afghanistan cho biết ông đã đưa ra một loạt những lựa chọn để rút quân vào năm 2015, cho tạo điều kiện linh hoạt hơn cho các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Afghansitan để đáp ứng với những nhu cầu an ninh trên mặt đất.

Tướng Lục Quân John Campbell nói với Ủy Ban Quân Vụ Thượng Viện rằng các lựa chọn mà ông ủng hộ, linh hoạt hơn với những thay đổi và địa điểm để rút quân trong mùa Hè năm 2015. Hoa Kỳ hiện dự trù giảm quân số xuống còn 5,500 cho tới cuối năm nay. Người đứng đầu ủy ban, Thượng Nghị Sĩ thuộc đảng Cộng Hòa John Mc Cain cho biết Tổng Thống Afghanistan Ashraf Ghani nói với các nhà lập pháp Hoa Kỳ tại Munich vào cuối tuần qua rằng các kế hoạch rút quân hiện nay của Hoa Kỳ có thể gây nguy hiểm cho Afghanistan. (Nguyên Trân)