09/10/2013 | 0

ÔNG BOEHNER KHẲNG ĐỊNH TỔNG THỐNG OBAMA SẼ THƯƠNG LƯỢNG VỀ GIỚI HẠN NỢ CỦA HOA KỲ

ÔNG BOEHNER KHẲNG ĐỊNH TỔNG THỐNG OBAMA SẼ THƯƠNG LƯỢNG VỀ GIỚI HẠN NỢ CỦA HOA KỲ

Tin Hoa Thịnh Đốn – Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner tuyên bố không thể biện hộ được cho việc Tổng Thống Obama nhất định từ chối yêu cầu thương lượng giảm thâm hụt ngân sách của đảng Cộng Hòa, để đổi lấy việc tăng giới hạn nợ và khôi phục lại ngân sách chính phủ. Ông đáp lại tuyên bố trước đó của Tổng Thống Obama, nhắc lại yêu cầu của mình đối với các biện pháp giới hạn nợ sạch và tài trợ chính phủ.

Trước đó, lãnh đạo đảng Dân Chủ tại Hạ Viện Nancy Pelosi gởi một bức thư tới ông Boehner, được 195 trong tổng số 200 dân biểu thuộc đảng Dân Chủ tại Hạ Viện ký, yêu cầu một cuộc biểu quyết về dự luật mở lại chính phủ mà không trì hoãn Luật Chăm Sóc Có Giá Phải Chăng, thường được gọi là Obamacare. Bà Pelosi cho biết nếu ông Boehner làm như vậy, họ sẽ đồng ý mức tài trợ chính phủ của đảng Cộng Hòa trong vòng 6 tuần tới, chặt chẽ hơn so với mức của đảng Dân Chủ, đã được Thượng Viện chuẩn thuận. Bà Pelosi tuyên bố nếu ông cho phép một hội nghị giữa Thượng Viện và Hạ Viện về ngân sách cho phần còn lại của năm, đảng Dân Chủ sẽ từ bỏ quyền sử dụng qui định để thêm vào các mục có thể gây rắc rối cho đảng Cộng Hòa.