04/12/2014 | 0

Ông Boehner dự trù chống lại lệnh hành pháp

Ông Boehner dự trù chống lại lệnh hành pháp

Washington, DC. (CBS) – Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner tuyên bố Thượng Viện sẽ thông qua dự luật của Hạ Viện, phản đối sắc lệnh hành pháp về di trú của Tổng Thống Barack Obama.

Ông cho biết thêm rằng Hạ Viện sẽ thông qua một dự luật để tài trợ cho chính phủ tuần tới, trong khi duy trì tác dụng đòn bẩy để chống lại sắc lệnh hành pháp tại Quốc Hội mới. Năm tới, đảng Cộng Hòa kiểm soát cả Thượng Viện lẫn Hạ Viện. Tới thời điểm đó, ông Boehner sẽ có thêm sức mạnh đằng sau thách thức của ông đối với sắc lệnh hành pháp gần đây của tổng thống. Với thời hạn dự luật phân bổ hàng năm là ngày 11 tháng 12, hầu hết các thành viên đảng Cộng Hòa muốn bằng cách nào đó chặn sắc lệnh hành pháp của tổng thống. Nhưng họ không muốn đóng cửa chính phủ, có lẽ một phần bởi vì đảng Cộng Hòa đã phải chịu nhiều nhất sự tức giận của công chúng về vụ đóng cửa năm ngoái, như kết quả cuộc thăm dò dư luận của Washington Post-ABC cho thấy.

Vì vậy, thay vào đó, các phụ tá của đảng Cộng Hòa cho biết Chủ Tịch Hạ Viện Boehner đang xem xét việc tách rời bộ Nội An, quản trị vấn đề nhập cư, từ dự luật ngân sách hàng năm và cấp riêng cho bộ một ngân sách hết hạn vào tháng 3 năm tới. (Nguyên Trân)