25/06/2014 | 0

Ông Boehner đang cân nhắc việc khởi kiện Tổng thống Obama vì các lệnh hành pháp

Ông Boehner đang cân nhắc việc khởi kiện Tổng thống Obama vì các lệnh hành pháp

Washington, DC. (CBS) – Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner đang cân nhắc việc khởi kiện Tổng Thống Barack Obama về việc ông sử dụng lệnh hành pháp.
Một phát ngôn viên của ông Boehner, thuộc đảng Cộng Hòa, tiểu bang Ohio, xác nhận chủ tịch Hạ Viện đang xem xét kiện tổng thống vì lạm dụng quyền hành pháp, mà Tòa Bạch Ốc dựa vào để thực hiện những sáng kiến không cần Quốc Hội phê chuẩn.
Đảng Cộng Hòa lập luận rằng ông Obama vi phạm quyền lực hiến pháp của mình bằng cách gạt quá tình lập pháp sang bên. Cho tới nay, Hạ Viện do đảng Cộng Hòa kiểm soát đã thông qua hai dự luật nhằm giới hạn lện hành pháp của tổng thống.
Tuy nhiên không dự luật nào vượt qua được Thượng Viện do đảng Dân Chủ kiểm soát. Ông Obama đã sử dụng hành động hành pháp như là một cách để vượt qua Quốc Hội bị chia rẽ sâu sắc, tránh án binh bất động trước những vấn đề mà Tòa Bạch Ốc nhấn mạnh trong chương trình nghị sự nhiệm kỳ hai của tổng thống.
Ông Michael Stell, phát ngôn viên của ông Boehner không nói rõ khi nào ông Boehner sẽ quyết định có kiện tổng thống hay không, hoặc ông sẽ thách thức hành động nào. Nhưng rõ ràng hành động này không được đảng Dân Chủ tại Hạ Viện hoan nghênh. (H. Nguyễn)