11/08/2014 | 0

Ơn cha nghĩa mẹ

Chương trình TIẾNG TƠ ĐỒNG ngày hôm nay sẽ nói về ngày rằm tháng bảy hằng năm, nhắc nhở chúng ta nhớ về ngày Vu Lan đã về. Kính mời quý vị cùng thưởng thức và hiểu thêm về ý nghĩa của ngày Vu lan.