04/09/2016 | 0

Oklahoma rung chuyển vì động đất

Oklahoma rung chuyển vì động đất

Pawnee, Oklahoma. (Reuters) – Một trong những trận động đất mạnh nhất trong lịch sử Oklahoma làm rung chuyển một tiểu bang mà hoạt động địa chấn liên quan tới sản xuất năng lượng trở thành mối lo ngại ngày càng tăng.

Theo một cơ quan liên bang, trận động đất cũng làm 6 tiểu bang lân cận rung lắc. Tâm chấn của trận động đất cách Pawnee, Oklahoma, khoảng 14 cây số về phía tây bắc, có cường độ là 5.6 độ richter. Trận động đất hôm qua có cường độ gần bằng trận động đất mạnh nhất xảy ra ở Oklahoma hồi năm 2011. Chưa có tin tức gì về có ai bị thương tích không, nhưng báo chí địa phương đưa tin là cư dân ở Oklahoma City, thủ phủ tiểu bang, đã báo cáo có thiệt hại. Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ cho biết ít có khả năng xảy ra thương vong hay thiệt hại quy mô lớn.

Trận động đất, có độ sâu là 6.6 cây số, làm gia tăng lo ngại về ảnh hưởng môi trường của việc khoan dầu và khí đốt. Nhiều người cho rằng sự gia tăng gần đây về số lượng các trận động đất 3 độ Richter trở lên ở tiểu bang có liên quan đến quá trình khai thác dầu, việc này làm cho nhiều vùng của Oklahoma dễ bị động đất giống như vùng phía Bắc của California. (Nguyên Trân)