Đang tải...

OC Food Bank thiếu thiện nguyện viên vì lệnh social distancing trong mùa dịch

Trong lúc dịch bệnh coronavirus đang lan tràn, và người cao niên được khuyên nên ở nhà, các hoạt động từ thiện đang thiếu các thiện nguyện viên để giúp cho những người cao niên. Phóng viên Tino Đinh tường trình sau đây:

Loading...