25/10/2016 | 0

Obamacare tăng 25% trong năm tới

Obamacare tăng 25% trong năm tới

Washington, DC. (CBS) – Chính phủ xác nhận rằng phí bảo hiểm y tế theo chương trình Obamacare sẽ tăng mạnh trong năm tới.

Ngoài ra, nhiều người sẽ chỉ có một hãng bảo hiểm duy nhất để lựa chọn. Điều này càng thúc đẩy tranh cãi Obamacare chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử tổng thống.

Theo phúc trình từ Bộ Y Tế, trước trợ cấp bằng tiền thuế, phí bảo hiểm cho chương trình chuẩn tầm trung bình sẽ tăng khoảng 25% tại 39 tiểu bang sử dụng thị trường trên mạng của liên bang. Một số tiểu bang sẽ bị tăng nhiều hơn, trong khi một số tiểu bang khác tăng ít hơn.

Ngoài ra, khoảng 1 trong 5 người tiêu dùng sẽ có chương trình bảo hiểm từ một hãng duy nhất để chọn, sau khi các hãng lớn, chẳng hạn như UnitedHealth Group, Humana và Aetena thu nhỏ vai trò của họ. Đảng Cộng Hòa chắc chắn sẽ tận dụng dữ liệu trên để xác nhận rằng các thị trường bảo hiểm, được thành lập theo luật cải tổ y tế năm 2010 đang trên bờ sụp đổ.

Mùa ghi danh bắt đầu từ ngày 1 tháng 11, khoảng 1 tuần trước cuộc bầu cử tổng thống. Đảng Cộng Hòa vẫn cam kết bãi bỏ hoàn toàn luật Obamacare.  Phần lớn trong số hơn 10 triệu khách hàng mua bảo hiểm qua và các thị trường trao đổi của tiểu bang sẽ nhận được hỗ trợ tài chính.

Tuy nhiên ước tính khoảng từ 5 tới 7 triệu người sẽ không nhận được trợ cấp vì không đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo thu nhập, hoặc họ mua các chương trình bảo hiểm cá nhân bên ngoài thị trường theo luật y tế. Chính phủ cho biết tăng phí bảo hiểm nói chung không ảnh hưởng tới những chương trình do hãng sở cung cấp. (Nguyên Trân)