22/02/2014 | 1

Obamacare Làm 5 Triệu Người Mỹ Mất Bảo Hiểm

Obamacare Làm 5 Triệu Người Mỹ Mất Bảo Hiểm

Tin Washington, DC. (Reuters) – Trong diễn văn hàng tuần của đảng Cộng hòa, dân biểu Tom Cotton của tiểu bang Arkansas kể câu chuyện về một phụ nữ ở tiểu bang của ông. Đạo luật cải tổ y tế làm bảo phí của bà tăng 85% vì những yêu cầu mới của luật y tế. Theo ông, Obamacare làm cho nhiều người bị mất bảo hiểm, mất bác sĩ, mất việc làm.
Tổng thống hứa hẹn mọi người có thể giữ lại chương trình bảo hiểm y tế của mình nếu họ thích. Nhưng sự thật không phải như vậy. Khoảng 5 triệu người Hoa Kỳ có bị hủy bảo hiểm, chính tổng thống cũng ước tính rằng sẽ có thêm khoảng 10 triệu người nữa bị mất bảo hiểm. Nhiều người nay không thể đi gặp bác sĩ gia đình, bác sĩ chuyên khoa và các bệnh viện địa phương của mình. Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội phi đảng phái dự đoán Obamacare sẽ khiến cho thị trường việc làm mất đi ít nhất là 2.5 triệu việc làm toàn thời gian.
Ngoài ra, dân biểu Cotton cho rằng các chính sách của Tổng thống Obama chi tiêu tiền bạc quá nhiều. Theo ông, các chính sách vô trách nhiệm của tổng thống làm nợ quốc gia tăng thêm hàng ngàn tỷ Mỹ kim. Các khoản nợ làm chậm lại sự tăng trưởng kinh tế hiện nay và đặt một gánh nặng vô đạo đức lên thế hệ con cháu.
Ông Cotton còn nói các chính sách của Tổng Thống Obama tập trung quyền hành quá nhiều ở Washington. Nó khiến những công chức hống hách thêm nhiều quyền kiểm soát. Ông Cotton cũng nói rằng phe Cộng hòa muốn sửa chữa những thiệt hại mà ông Obama đã gây ra cho Hoa Kỳ. (N. Trần)