03/03/2021 | 9

Obamacare được cải tổ thầm lặng trong dự luật cứu trợ COVID-19

Obamacare được cải tổ thầm lặng trong dự luật cứu trợ COVID-19

Tin Washington DC – Dự luật cứu trợ Covid trị giá 1.9 ngàn tỷ Mỹ kim, vừa được Hạ Viện thông qua vào cuối tuần trước, sẽ bao gồm nhiều cải tổ lớn đối với đại luật Affordable Care Act, gọi tắt là ACA, hoặc còn được gọi là Obamacare. Tuy nhiên, việc cải tổ Obamacare lần này lại không nhận được nhiều chú ý từ cả hai đảng.

Đối với đảng Dân Chủ, sự thay đổi này không có gì phải tranh cãi, nên không cần phải quan tâm nhiều so với các điều khoản khác trong dự luật. Trong khi đó, các nhà lập pháp Cộng Hòa cũng đang giảm dần sự phản đối của họ đối với đạo luật Obamacare, và không nhắc gì nhiều đến đạo luật này trong những bình luận về dự luật cứu trợ kinh tế.

Điều khoản ảnh hưởng nhiều nhất đến Obamacare, vốn được ghép trong dự luật cứu trợ, sẽ giải quyết một trong những chi tiết bị than phiều nhiều nhất của chương trình bảo hiểm này, là tiền bảo hiểm quá mắc đối với những người không đủ điều kiện được liên bang hỗ trợ. Hiện tại, những người có thu nhập cao hơn 400% mức nghèo đói của liên bang, tức $51,520 Mỹ kim một năm đối với người độc thân, sẽ không được liên bang tài trợ và phải tự trả toàn bộ tiền bảo hiểm hàng tháng. Mức tiền bảo hiểm này thường khá cao, khiến nhiều khách hàng từ bỏ việc mua bảo hiểm.

Trong vòng 2 năm tới, dự luật mới sẽ mở rộng tài trợ cho những người có thu nhập cao hơn, và giới hạn tiền bảo hiểm tối đa mà người dân phải trả là 8.5% thu nhập. Ngoài ra, những người có thu nhập dưới 150% mức nghèo đói của liên bang, tức khoảng $19,320 Mỹ kim một năm đối với người độc thân, dự kiến sẽ không phải trả tiền bảo hiểm, đối với một chương trình bảo hiểm căn bản. (BBT)