05/03/2014 | 0

Obama thăm trường tiểu học, nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành mầm non

Obama thăm trường tiểu học, nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành mầm non

Washington, DC. (CBS)
Tổng Thống Obama ghé thăm một trường tiểu học ở Washington, DC, nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành giáo dục mầm non. Tổng thống vào thăm một lớp học của trường Tiểu Học Powell vào hôm Thứ Ba, trong khi trẻ em đang tập đọc và đánh vần. Ông Obama ngồi vòng chân cùng với các em trong khi các em học bài. Sau đó, các học sinh nhỏ giúp ông đứng dậy.
Trường tiểu học Powell tham gia chương trình đang được tiến hành tại khu vực DC, nhằm chuẩn bị cho các em bước vào bậc mẫu giáo. Washington DC dẫn đầu cả nước trong việc tiếp cận giáo dục mầm non công cộng miễn phí.
Chuyến thăm lớp học mở lối cho nhận xét của ông Obama về ngân sách liên bang tài khóa 2015, vừa được Quốc Hội công bố sáng hôm qua, trong đó có ngân sách mới cho ngành giáo dục mầm non. – N. Trần