08/03/2014 | 0

Obama thăm trường, nhắc học sinh điền đơn xin trợ cấp

Obama thăm trường, nhắc học sinh điền đơn xin trợ cấp

Căn cứ Andrew, Maryland. (CBS)
Tổng thống Obama và phu nhân hôm nay lên đường tới Miami, tiểu bang Florida. Trong chuyến thăm trường trung học Coral Reef, ông Obama công bố một sáng kiến mới giúp học sinh hoàn tất hồ sơ xin trợ cấp liên bang, gọi tắt là FAFSA.
Muốn nhận được trợ cấp liên bang, chẳng hạn như Pell Grands, các học sinh phải điền hồ sơ này. Các tiểu bang, các trường đại học cũng hỗ trợ tài chánh cho sinh viên dựa trên hồ sơ đó. Nhưng theo bộ Giáo Dục, hàng năm có tới hơn 1 triệu học sinh năm cuối trung học không điền hồ sơ FAFSA. Coi đây là một phần nỗ lực mở rộng cơ hội giáo dục, ông Obama nói rằng, bắt đầu từ mùa Thu, Bộ Giáo Dục sẽ làm việc với các tiểu bang để xác định những học sinh chưa hoàn tất hồ sơ. Các tiểu bang có thể sử dụng thông tin đó giúp các trường học và các học khu làm việc với các sinh viên này điền đơn.
Trong đề nghị ngân sách cho tài khóa bắt đầu từ mùa thu, ông Obama yêu cầu Quốc Hội tài trợ thêm hơn 750 triệu Mỹ kim cho các chương trình giáo dục, bao gồm 300 triệu cho một chương trình cạnh tranh để khuyến khích các tiểu bang và các học khu xóa bỏ khoảng cách thành tích và cơ hội. Ngoài ra, còn có 200 triệu Mỹ kim để giúp giáo viên giới thiệu công nghệ kỹ thuật số tại các lớp học. – N. Trần