15/02/2014 | 0

Obama nói về dự luật tăng lương tối thiểu

Obama nói về dự luật tăng lương tối thiểu

Tin Washington, DC (CBS)
Tổng Thống Barack Obama nói sẽ tăng lương tối thiểu cho các nhân viên khế ước của liên bang từ 7.25 Mỹ kim lên 10.10 Mỹ kim. Tổng Thống Obama nói chuyện trước khi ký sắc lệnh điều hành vào hôm Thứ Tư tại Phòng Đông Tòa Bạch Ốc vào lúc 2 giờ 18 phút chiều.
Đây là lần đầu tiên ông công bố điều khoản kể trên trong bài diễn văn Thông Điệp Liên Bang của mình vào tháng trước. Bởi vì điều khoản này chỉ áp dụng cho nhân viên khế ước mới, các viên chức nói việc tăng lương chỉ ảnh hưởng tới vài trăm ngàn nhân viên. Đây là một tỷ lệ nhỏ so với hơn 2 triệu nhân viên khế ước liên bang.
Tòa Bạch Ốc cho biết sắc lệnh yêu cầu các nhân viên, làm việc có tiền típ cũng được trả ít nhất là 10.10 Mỹ kim. Sắc lệnh cũng ngăn chặn việc các nhân viên khế ước bị trả lương thấp hơn những người khác, nếu họ có khuyết tật ảnh hưởng tới hiệu suất của họ. Ông Obama cũng kêu gọi Quốc Hội thông qua dự luật của đảng Dân Chủ để tăng lương tối thiểu cho tất cả mọi người lao động lên 10.10 Mỹ kim. Điều này nằm trong khuôn khổ Năm Hành Động theo như ông gọi, được đưa ra trong bài diễn văn Thông Điệp Liên Bang.
Hằng Nguyễn