08/03/2014 | 1

Obama kêu gọi tạo cơ hội cho mọi công dân Hoa Kỳ

Obama kêu gọi tạo cơ hội cho mọi công dân Hoa Kỳ

Washington, DC. (CBS)
Trong bài diễn văn hàng tuần, Tổng Thống Barack Obama cho biết, trong tuần này ông thúc đẩy việc ra mắt các trung tâm sản xuất mới và mở rộng sự cạnh tranh để tài trợ cho các dự án hạ tầng cơ sở. Cả hai đều là chính sách mở rộng cơ hội kinh tế cho tất cả mọi người, bằng cách tạo việc làm và bảo đảm sức mạnh lâu dài của nền kinh tế Hoa Kỳ.
Quốc Hội có thể thúc đẩy nỗ lực đó bằng cách thông qua một đề nghị của lưỡng đảng, để tạo ra một mạng lưới toàn quốc những trung tâm sản xuất công nghệ cao và thực hiện các bước đầu tư vào hạ tầng cơ sở của đất nước, tái xây dựng hệ thống giao thông, tạo ra việc làm trong ngành xây dựng và liên kết người dân Hoa Kỳ với những cơ hội kinh tế.
Ông cho biết, sau thời kỳ suy thoái tồi tệ nhất, các doanh nghiệp đã tạo ra được 8.5 triệu việc làm mới trong vòng 4 năm qua. Nhưng theo ông, các giới này cần làm nhiều hơn nữa để Hoa Kỳ thu hút được nhiều việc làm tốt trong tương lai.
Trong năm hành động này, Tổng thống Obama nói rằng, nếu Quốc Hội không làm theo như ông mong muốn thì ông sẽ làm tất cả mọi điều có thể để mở rộng cơ hội cho nhiều người Hoa Kỳ, để tái xây dựng một nền kinh tế người làm việc chăm chỉ đều có cơ hội tiến lên. – N. Trần