01/05/2016 | 0

Obama kêu gọi quốc hội xác nhận thẩm phán Merrick Garland

Obama kêu gọi quốc hội xác nhận thẩm phán Merrick Garland

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn tuần này, Tổng Thống Barack Obama nhắc lại lời kêu gọi đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện tổ chức điều trần công bằng và biểu quyết xác nhận thẩm phán Merrick Garland.

45 ngày trôi qua kể từ khi ông Obama đề cử thẩm phán Merrick Garland vào Tối Cao Pháp Viện. Tổng thống nhấn mạnh rằng đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện từng nói ông Garland là một người đầy kinh nghiệm, liêm khiết và có trình độ hoàn hảo. Bất chấp điều đó, hầu hết các thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hòa từ chối gặp mặt ông Garland, có nghĩa là họ từ chối thực hiện công việc của mình và tổ chức một phiên điều trần xác nhận đề cử hoặc biểu quyết. Ông Obama nói rõ rằng Tối Cao Pháp Viện cần phải cao hơn chính trị đảng phái. Đó là lý do tổng thống thực nhiện nghĩa vụ của mình là đề cử ông Merrick Garland.

Theo tổng thống, đã tới lúc Thượng Viện thực hiện công việc của mình. Ông Obama nhấn mạnh, mỗi ứng cử viên Tối Cao Pháp Viện trong vòng 4 thập niên qua trải qua thời gian chờ đợi trung bình là 67 ngày từ lúc được đề cử cho tới khi điều trần. Tổng thống đề cử ông Garland, thẩm phán tòa phúc thẩm Distric of Columbia không lâu sau khi Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Anthonin Scalia qua đời vào tháng 2 vừa qua. (Nguyên Trân)