01/03/2014 | 1

Obama kêu gọi đảng viên Dân Chủ vững niềm tin

Obama kêu gọi đảng viên Dân Chủ vững niềm tin

Washington, DC. (CBS)
Khai mạc phiên họp mùa đông của Đảng Dân Chủ, Tổng Thống Obama kêu gọi các đảng viên Dân Chủ tiếp tục chiến đấu cho niềm tin của mình và bác bỏ mọi chính sách của đảng Cộng Hòa hướng đến dân chúng Hoa Kỳ.
Trước hàng trăm thành viên lãnh đạo của đảng, tổng thống Obama nói rằng Hoa Kỳ nên là miền đất hứa đối với tất cả mọi người. Ông Obama nói về những điều tích cực mà ông đã thực hiện kể từ khi nắm quyền vào năm 2009, chẳng hạn như giám sát và thúc đẩy sự phục hồi kinh tế; chấm dứt nhiều cuộc chiến tranh kéo dài; tăng sản xuất năng lượng và giảm mức độ ô nhiễm. Tuy nhiên ông cũng lưu ý về những thách thức mà tầng lớp trung lưu phải đối mặt, và đổ lỗi cho đảng Cộng Hòa vì đường lối ủng hộ giai cấp ưu tú của họ.
Tổng thống cho rằng, phụ nữ cần được trả lương ngang bằng với nam giới, chứ không phải chỉ 77% mức lương của nam giới như hiện nay. Tổng Thống một lần nữa lại ca ngợi đạo luật cải tổ y tế Obamacare, chế nhạo đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện đã 50 lần bỏ phiếu bãi bỏ đạo luật nổi tiếng của ông mà không đưa ra được đạo luật thay thế. – N. Trần