04/03/2014 | 0

Obama đề nghị tăng thuế thuốc lá, hàng không, quỹ đầu tư

Obama đề nghị tăng thuế thuốc lá, hàng không, quỹ đầu tư

Washington, DC. (CBS)
Tổng Thống Barack Obama đề nghị mở các khoản tín dụng thuế mới và các chương trình huấn luyện việc làm cho người lao động Hoa Kỳ trong ngân sách 2015, nêu bật sự khác biệt với đảng Cộng Hòa. Tổng thống đề nghị đổ tiền vào việc xây dựng cầu đường, giáo dục và các chương trình thúc đẩy phát triển kinh tế, giúp thu hẹp khoảng cách giữa giàu và nghèo.
Kế hoạch chi tiết cho tài khóa 2015, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, 2014 bao gồm các khoản chi tiêu mới cho giáo dục mầm non, đào tạo việc làm, mở rộng tín dụng thuế cho 13.5 triệu người lao động có thu nhập thấp, tăng thuế những người giàu nhất tại Hoa Kỳ. Với mục tiêu tạo việc làm, ngân sách sẽ được dùng để nâng cấp xa lộ và đường sắt, các bệnh viện dành cho cựu chiến binh và các công viên quốc gia.
Ngân quỹ bổ sung sẽ nhắm mục tiêu nghiên cứu năng lượng sạch, thành lập 45 cơ sở sản xuất cả công lẫn tư để thúc đẩy đổi mới và huấn luyện người lao động làm việc tại các công ty đã đóng cửa hoặc di dời. Để tạo nguồn tài chính thực hiện những sáng kiến đó, ông Obama yêu cầu thi hành chương trình tăng thuế Buffett, mang tên nhà tỷ phú Warren Buffet.
Ngoài ra, thuế đánh vào thuốc lá, hành khách hàng không và quản trị các quỹ đầu tư tư nhân cũng sẽ tăng. – N. Trần