21/05/2016 | 0

Obama đề cao quy định trả lương overtime

Obama đề cao quy định trả lương overtime

Washington D.C. (CBS) – Trong bài nói chuyện hàng tuần vào sáng Thứ Bảy, Tổng thống Barack Obama đã đề cao quyết định của chính phủ để đưa ra một điều khoản lâu nay được mong đợi, và cũng gây nhiều tranh cãi.

Đó là việc buộc các công ty trả tiền overtime cho những người lãnh lương năm, cao hơn mức cho phép hiện nay. Ông Obama nói hành động của chính phủ đánh dấu một bước quan trọng trong việc giải quyết tình trạng trì trệ lương bổng của giới công nhân Hoa Kỳ. Tổng thống Obama nói đây là một bước lớn duy nhất mà ông có thể làm được thông qua một quyết định hành pháp để tăng lương cho người dân Mỹ.

Điều khoản mới đã bị chỉ trích dữ dội từ các nhóm kinh doanh và phía Cộng hòa. Điều khoản này sẽ nâng gấp đôi mức lương trả hàng năm mà những công nhân kiếm được, mà vẫn đủ điều kiện để được trả overtime từ $23,660 lên $ 47,500. Điều khoản cũng yêu cầu các con số được cập nhật mỗi ba năm. Điều khoản sẽ có hiệu lực ngày 01 Tháng 12.

Theo Viện Chính sách kinh tế, ước tính có khoảng 12.5 triệu người đi làm sẽ được hưởng lợi từ quy định mới bảo đảm quyền được trả overtime cho các công nhân có mức lương năm dưới $47,476. (Lê Hoàng)