05/11/2016 | 0

Obama: Đám đông nên bình tĩnh đối với cổ động viên ông Trump

Obama: Đám đông nên bình tĩnh đối với cổ động viên ông Trump

Fayetteville, North Carolina. (Reuters) – Tổng thống Obama can ngăn các cổ động viên Dân chủ tại một cuộc tụ hội để ủng hộ cho bà Hillary Clinton ở North Carolina vào hôm qua khi căng thẳng bùng ra vì một người theo ông Donald Trump đứng dậy và bắt đầu la hét.

Phần phát biểu của tổng thống Obama bị gián đoạn khi một người đàn ông đội một chiếc mũ bê rê, đứng dậy la hét với một biểu ngữ ủng hộ cho ông Donald Trump. Người đàn ông đã ngay lập tức bị đám đông phần lớn là người Mỹ gốc Phi châu la ó. Tổng thống Obama liên tục tìm cách can ngăn đám đông trong hội trường ở đại học Fayetteville State University. Ông Obama nói với đám đông là trước hết chúng ta sống trong một quốc gia tôn trọng tự do ngôn luận. Thứ hai là người đàn ông này trông giống như ông ta đã có thời phục vụ trong quân đội và chúng ta phải tôn trọng điều đó. Và cuối cùng ông ta có vẻ là một người cao tuổi và do đó mọi người nên tôn trọng ông. Tổng thống Obama nói cách bày tỏ phản đối tốt nhất là bằng lá phiếu.

Số người Mỹ gốc Phi châu đi bầu thấp là một mối lo ngại cho Đảng Dân Chủ. (Lê Hoàng)