02/06/2016 | 0

Obama: Chỉ thị phòng vệ sinh dựa trên luật pháp

Obama: Chỉ thị phòng vệ sinh dựa trên luật pháp

Washington, DC. (Reuters) – Tổng thống Obama cho biết chỉ thị tới các trường công lập, buộc họ cho phép học sinh chuyển giới sử dụng phòng vệ sinh theo sự lựa chọn, dựa trên luật pháp nước Mỹ và là lợi ích tốt nhất cho tuổi teen.

Phát biểu tại một sự kiện được phát sóng trên đài truyền hình PBS, ông Obama là thành viên đảng Dân Chủ, nói rằng chính phủ liên bang tham gia vào cuộc tranh cãi về học sinh chuyển giới, sau khi nhiều học khu yêu cầu Bộ Giáo dục đưa ra hướng dẫn.

Đảng Cộng Hòa chỉ trích chỉ thị trên, cáo buộc chính phủ lạm quyền. Cho tới nay, hàng chục tiểu bang đệ đơn kiện chính phủ liên bang để ngăn chặn chỉ thị trên. Ông Obama nói sự thật không chối cãi là trong các trường đều có học sinh chuyển giới. Chúng bị bắt nạt và bị tẩy chay. Điều đó gây khó khăn cho việc học của chúng. Ông nghĩ chỉ thị trên được soạn theo luật pháp nước Mỹ và nghĩa vụ của người Mỹ. Họ nên tìm cách giúp đỡ học sinh chuyển giới, để chúng không lâm vào tình trạng dễ bị tổn thương.

Cách đây hơn 2 tuần, chính phủ liên bang gởi chỉ thị tới tất cả các học khu trên toàn quốc, buộc họ cho phép học sinh chuyển giới sử dụng phòng vệ sinh theo giới tính mà chúng lựa chọn. Chỉ thị không ràng buộc chứa mối đe dọa tiềm ẩn rằng chính phủ liên bang sẽ cắt giảm ngân sách tài trợ, nếu các trường không tuân theo. (Mai Đức)