18/02/2014 | 2

Obama bị chỉ trích lạm dụng quyền điều hành

Obama bị chỉ trích lạm dụng quyền điều hành

Washington, DC. (CBS)
Vì một qui định nữa trong đạo luật Obama bị trì hoãn, hai nhà lập pháp chủ chốt tranh luận liệu tổng thống Obama viết lại đạo luật chăm sóc y tế là hợp pháp hay không.
Trong tuần qua, tổng thống biện hộ đến lần thứ 24 về việc ông thay đổi đơn phương hoặc trì hoãn luật chăm sóc y tế của mình mà không đưa trở lại Quốc Hội. Nhiều người đang thắc mắc liệu tổng thống có quá lạm dụng quyền điều hành của mình hay không. Hôm Chủ Nhật, Thượng Nghị Sĩ Mike Lee, thuộc đảng Cộng Hòa, tiểu bang Utah, một thành viên của Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện, và Dân Biểu Javier Becerra, từ tiểu bang California, chủ tịch chế độ họp kín của đảng Dân Chủ tại Hạ Viện, thỏa luận về điều này với Chris Wallace. Ông Lee cho rằng tổng thống đang vi phạm Hiến Pháp. Ông đang thực hiện quyền lực không thuộc về mình, mà thuộc về người dân Hoa Kỳ.
Theo ông, các tổng thống từ cả 2 đảng đều sử dụng sắc lệnh điều hành. Không quan trọng ai sử dụng nhiều hơn ai. Tất cả các sắc lệnh điều hành không đồng đều. Một số sắc lệnh điều hành, rõ ràng được luật pháp cho phép, trong đó Quốc Hội giao quyền cho tổng thống đưa ra những quyết định như vậy.
Nhưng đối với luật chăm sóc y tế, đó là quyết định liên quan tới việc đình chỉ qui định đối với chủ hãng, không phù hợp với những điều mà hiến pháp minh thị. Ông cho rằng tổng thống đang hành động như là chính phủ chỉ đơn giản của một người bởi vì ông không thể luôn luôn nhận được điều mà ông muốn từ Quốc Hội.
Hang Nguyen