13/01/2017 | 5

Ở Việt Nam người nghèo làm 10 năm bằng người giàu làm 1 ngày

Ở Việt Nam người nghèo làm 10 năm bằng người giàu làm 1 ngày

Ảnh: alobacsi.vn

Chênh lệch giàu nghèo tại Việt Nam đang gia tăng, và người giàu nhất kiếm tiền trong một ngày nhiều hơn người nghèo nhất kiếm tiền trong 10 năm.

Đó là theo một cuộc khảo sát do tổ chức Oxfam Việt Nam công bố tại buổi hội thảo về bất bình đẳng kinh tế tại Việt Nam diễn ra hôm 12 tháng 1. Cuộc khảo sát do ông Nguyễn Trần Lâm và các đồng nghiệp thuộc tổ chức Oxfam Việt Nam thực hiện. Trong năm 2014, 210 người giàu nhất Việt Nam có tổng tài sản trị giá 20 tỉ Mỹ kim, bằng 12% tổng sản lượng quốc nội, và một nửa tổng sản lượng của thành phố Sài Gòn.

Oxfam cho rằng tại Việt Nam, bất bình đẳng kinh tế đi kèm với bất bình đẳng về tiếng nói và cơ hội, khiến cho nhóm người nghèo nhất ở Việt Nam bị đẩy ra ngoài lề. Người nghèo không nhận được những dịch vụ công như y tế, giáo dục và bị phân biệt đối xử.

Bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế, xác định giải pháp cho bất bình đẳng kinh tế là thay đổi thể chế. Báo Pháp Luật dẫn lời bà Phạm Chi Lan nói rằng, “Thể chế hiện nay chưa đủ để tạo một nền tảng cho Việt Nam phát triển bền vững, công bằng trong tương lai”.

Bà Babeth Ngọc Hân Lefur, giám đốc quốc gia của tổ chức Oxfam Việt Nam, cũng cho rằng chính sách hiện hành của Việt Nam chưa đủ để giải quyết bất bình đẳng giữa các vùng miền, giới tính và nhóm dân tộc. Bà Lefur lo ngại rằng người nghèo ở Việt Nam sẽ trở nên nghèo hơn nữa vì không thể tham gia vào các tiến trình tạo ra quyết định.

Huy Lam / SBTN