03/04/2017 | 0

Xin việc làm trong bộ máy nhà nước CSVN, hơn nửa phải đưa hối lộ

Xin việc làm trong bộ máy nhà nước CSVN, hơn nửa phải đưa hối lộ

(Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Chỉ số Hiệu Quả Quản Trị Và Hành Chính Công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2016 đã được công bố sáng 4-4. PAPI là bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công tác điều hành, quản lý nhà nước dưới góc nhìn của người dân.

Theo đó, người dân nói rằng họ phải chi “lót tay” cho công chức để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, và cho giáo viên tiểu học công lập để con em được quan tâm hơn vẫn tiếp tục tăng lên trong năm 2016.

Bên cạnh đó, khoảng 54% số người dân cho rằng cần phải đưa hối lộ mới xin được việc làm trong khu vực nhà nước, cao hơn tỉ lệ 51% của năm 2015 và 46% của năm 2011. 46% người cho rằng phải là con, em, cháu của lãnh đạo thì mới được làm trong khu vực nhà nước.

Tỉ lệ người dân cho rằng cán bộ chính quyền CSVN địa phương biển thủ công quỹ cũng tăng. Số người cho rằng cần phải đưa hối lộ để tiếp cận dịch vụ y tế công cộng cấp quận/huyện là 39% năm 2016.

Sau sự kiện cá chết hàng loạt tại khu vực duyên hải miền Trung hồi tháng 4 năm 2016, đã khiến người dân cả nước lo ngại hơn về ô nhiễm không khí và ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt. Hơn 67% số người sống gần sông ngòi cho biết chất lượng nước từ những nguồn này kém hơn so với ba năm trước, và 36% số người trả lời cho rằng chất lượng không khí kém hơn so với ba năm trước.

Không có tên Hà Nội, Sài Gòn trong số 16 địa phương đạt điểm đánh giá cao nhất của PAPI năm 2016.

Một phúc trình mới đây của Bộ Lao động CSVN cho biết, cả nước hiện có trên 225,000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp.

Vũ Minh Ngọc / SBTN

TAGS: papi