Ở Sài Gòn, đi đâu cũng có thể bị theo dõi

Với lý do phòng chống tội phạm, ở Sài Gòn hiện nay có rất nhiều con đường, khu dân cư được gắn camera. Việc lắp đặt các camera này được lấy từ túi tiền do người dân và doanh nghiệp đóng trên địa bàn khu vực có gắn camera hùn lại. Chuyên gia công nghệ thông tin Phạm Hồng Phước nói rằng hệ thống camera an ninh, không nên để cho các phường, các quận huyện tự phát làm. Muốn phát huy tác dụng, các hệ thống camera này không chỉ bảo đảm chất lượng mà còn phải kết nối với nhau, nghĩa là có tính tương thích tốt. Ở Việt Nam, các hệ thống camera an ninh còn dùng để theo dõi công dân, hễ ra khỏi nhà là bị nhà chức trách giám sát nhất cử nhất động.