27/03/2014 | 0

Ô nhiễm ở Bắc Kinh đang ở mức nguy hiểm cao độ

Ô nhiễm ở Bắc Kinh đang ở mức nguy hiểm cao độ

Bắc Kinh, Trung Quốc. (Reuters) – Chỉ số chất lượng không khí hay AQI ở Bắc Kinh trong ngày thứ Năm lên con số trên 400, Chỉ số AQI trên 300 được coi là con số rất nguy hiểm. Tổ chức Y tế Thế giới hay WHO khuyến cáo không thể để chỉ số AQI lên trên con số 20. Nhiều ngày ở Bắc Kinh chỉ số AQI đã lên trên 500.
Một phụ nữ nói rằng bà ta cảm thấy rất nguy hiểm phải sống ở Bắc Kinh dù bất cứ lúc nào bà ta cũng mang khẩu trang, ngay cả khi ngồi trong văn phòng. Một công chức nói rằng Bắc Kinh không còn là thành phố an toàn để sinh sống. Hai công ty bảo hiểm lớn nhất ở Trung Cộng đã bán bảo hiểm chống khói ô nhiễm, nhưng đã bị chính quyền ngăn chận, buộc 2 công ty Bảo hiểm Nhân Dân hay PICC và công ty Bình An phải ngưng chương trình bán bảo hiểm này mà không giải thích lý do vì sao. (H. Võ)