Ông Hà Văn Thành tuyệt thực trong nhà tù liên bang Arizona

Ngày 16 tháng 10, ông Hà Văn Thành bắt đầu tuyệt thực tại nhà tù liên bang ở tiểu bang Arizona để phản đối việc bị trục xuất về lại Việt Nam. Trong những tuần lễ vừa qua, ông Thành bị chuyển đi nhiều trại tù và bị ép ký giấy để trục xuất về Việt Nam nhưng ông vẫn kiên quyết là không ký vì lo ngại khi về Việt Nam sẽ bị nhà cầm quyền Cộng sản bách hại. Mời quý khán giả theo dõi cuộc phỏng vấn qua phone với ông Hà Văn Thành từ nhà tù liên bang Hoa Kỳ tại Arizona, và ông Lê Thanh Tùng ở Hoa Kỳ thường xuyên liên lạc qua điện thoại với ông Hà Văn Thành