Nước mắm ngon phải làm từ cá cơm

Các chủ nhà thùng ở Phú Quốc kể rằng làm nước mắm tốn rất nhiều công sức và thời gian. Nước mắm ngon phải làm từ các loại cá cơm như cá cơm than, cơm phấn, cơm săng, sọc tiêu sống quanh vùng biển Phú Quốc. Cá cơm được chượp (ướp) vào thùng gỗ có sức chứa khoảng 3-4 tấn, chu kỳ sản xuất từ 6-7 tháng. Trong thời kỳ này, nước mắm loại thượng hạng chỉ đạt từ 25 đến 28 độ đạm trở lại. Sau khi lấy nước cốt, người dân đem xác mắm nấu trong chảo lớn, rồi gạn lấy nước mắm lần 2, còn gọi là nước long hay nước ngang, đạt từ 80-18 độ đạm.