28/09/2014 | 4

Nước biển dâng cao- 23 triệu người dân Việt Nam nguy cơ bị ngập nước

Nước biển dâng cao- 23 triệu người dân Việt Nam nguy cơ bị ngập nước

Nước biển bị tác động bởi thay đổi khí hậu dâng lên đúng như suy đoán trước nay, khoảng 2.6% dân số toàn cầu là 177 triệu người đang sống ở nơi có nguy cơ ngập lụt thường xuyên.

Một phần tư số dân Việt Nam là 23 triệu sống ở những vùng có khả năng bị lụt thường xuyên vào cuối thế kỷ này. 50 triệu người Trung Quốc sống ở những nơi có cùng nguy cơ. Khắp toàn cầu, cứ 40 người thì có một người sống ở nơi có khả năng hứng chịu tình trạng lụt lội thường xuyên vào cuối thế kỷ này, trừ khi có những thay đổi quan trọng.

Những con số trên đây là kết quả của một phân tích mới về mực nước biển và nguy cơ lụt lội trên thế giới, do Trung tâm Khí hậu tiến hành, dựa trên các dữ liệu chi tiết hơn về mực nước biển. Phân tích mới đưa ra những dự báo cho từng quốc gia về số dân có nguy cơ thường xuyên hứng chịu lũ lụt.

Phân tích cũng cung cấp thêm nhiều bằng chứng rằng các nước thải ra nhiều khí carbon nhất, không nhất thiết phải hứng chịu tác động của thay đổi khí hậu. Hoa Kỳ là một trong những nhà thải khí lớn nhất tính theo đầu người và về phương diện lịch sử. Tỷ lệ dân Hoa Kỳ được cho là có khả năng chịu ngập lụt thường xuyên chỉ khoảng 1%. Tuy nhiên, Trung Quốc dẫn đầu thế giới về cả khí thải hiện nay và số dân lớn nhất có nguy cơ chịu lũ lụt nhiều. Bản phân tích của báo New York Times và tổ chức Climate Central vẽ ra bản đồ tai họa nước biển dâng và chỉ ra các nước bị thảm họa này nhiều nhất. Bản phân tích chỉ tính đến các nước lớn, có dân số trên 1 triệu người. (T. Lan)