Nữ thẩm phán gốc Việt trong số ứng viên vào Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ

Nữ thẩm phán gốc Việt trong số ứng viên vào Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ

Washington, D.C. — Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama chưa loan báo chọn người nào để thay thế cho Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Antonin Scalia mới qua đời hôm Thứ Bảy ngày 13 tháng 2. Nhưng một số nguồn tin thông thạo từ thủ đô Washington cho biết, trong danh sách những ứng viên được Tổng Thống cân nhắc, có tên nữ Thẩm Phán Jacqueline Nguyễn.

Bà Jacqueline Nguyễn tên thật là Nguyễn Hồng-Ngọc, sinh năm 1965 tại Đà Lạt. Thân phụ của bà là một sĩ quan cấp tá trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Bà cùng gia đình sang Hoa Kỳ tỵ nạn cộng sản năm 1975, tốt nghiệp trường Luật UCLA năm 1991, làm Phụ Tá Công Tố Viên Hoa Kỳ cho tới tháng 8 năm 2002, khi được thống đốc tiểu bang California khi đó là ông Gray Davis, chọn làm Chánh Án Tòa Thượng Thẩm quận hạt Los Angeles. Bà là người phụ nữ Mỹ gốc Việt đầu tiên giữ chức vụ này. Đến tháng 7 năm 2009, bà được Tổng Thống Obama bổ nhiệm vào chức vụ Thẩm Phán Tòa Án Liên Bang Khu Vực Miền Trung California. Bà đã được Thượng Viện Hoa Kỳ đồng thanh chuẩn thuận với 97 phiếu ủng hộ và không một phiếu chống nào.

Hai năm sau đó, vào tháng 11 năm 2011, Tổng Thống Obama lại bổ nhiệm bà vào chức vụ Thẩm Phán Tòa Kháng Án, là định chế tư pháp chỉ dưới Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ. Lần này bà cũng được Thượng Viện Hoa Kỳ chuẩn thuận với đa số áp đảo là 91 phiếu thuận trên 3 phiếu chống.

Bà Jaqueline Nguyễn là người phụ nữ gốc Việt đầu tiên làm Thẩm Phán Tòa Án Liên Bang, và là người phụ nữ gốc Châu Á đầu tiên làm Thẩm Phán Tòa Kháng Án Liên Bang.

Huy Lam / SBTN