Nữ nhạc sĩ Ukraine – Liudmyla Chychuk – tổ chức đêm nhạc Ukraine-Việt Nam để gây quỹ giúp Ukraine