NỮ GIÁO SƯ VIỆT ĐƯỢC CHỌN LÀ THÀNH VIÊN HIỆP HỘI TIM MẠCH HOA KỲ

NỮ GIÁO SƯ VIỆT ĐƯỢC CHỌN LÀ THÀNH VIÊN HIỆP HỘI TIM MẠCH HOA KỲ

Tin Arlington – Tại tiểu bang Texas, nữ giáo sư Nguyễn Kỳ Tài, đã được bầu chọn làm một thành viên của Hiệp Hội Tim Mạch Hoa Kỳ, một vinh dự được trao tặng bởi Hội Đồng Các Khoa Học Tim Mạch Cơ Bản của tổ chức quốc gia này. Nữ giáo sư Mỹ gốc Việt Nam này gia nhập viện đại học Texas Arlington trong năm 2005, chuyên môn về kỹ thuật tế bào. Công việc nghiên cứu của bà cũng liên quan đến kỹ thuật mô, chuyển giao thuốc và phương pháp trị liệu bằng tế bào gốc. Ông Liping Tang, quyền khoa trưởng của Khoa Kỹ Thuật Sinh Học thuộc viện đại học UT đã đề cử bà Nguyễn Kỳ Tài, và nói công việc của nữ giáo sư này sẽ giúp xây dựng những cuộc sống khỏe mạnh hơn, và đem lại phẩm chất đời sống tốt hơn cho những bệnh nhân đang chiến đấu với bệnh tim mạch. Bà Nguyễn Kỳ Tài hiện nay đang làm việc với Hiệp Hội Tim Mạch Hoa Kỳ, nghiên cứu về một phương pháp mới. Phương pháp này sẽ sử dụng các hạt nano được tiêm vào, để thu dụng các tế bào gốc từ máu của chính bệnh nhân, nhằm xây dựng những ống đỡ động mạch cần thiết trong các mạch máu bị hư của bệnh nhân ấy. Trong một dự án khác, bà đang làm việc với các nhà nghiên cứu của trường đại học UT Southwestern, để phát triển một hệ thống hạt nano chuyển giao thuốc. Giáo sư Nguyễn Kỳ Tài cũng là người từng nhận được Giải Thưởng Phát Triển Khoa Học Gia của Hiệp Hội Tim Mạch Quốc Gia Hoa Kỳ quốc gia trong năm 2007. Bà Nguyễn Kỳ Tài tốt nghiệp cử nhân Hóa học tại đại học Minnesota năm 1995, bằng Ph.D. tại đại học Rice ở Trung cộng năm 2000. Từ năm 2004 đến nay, bà đã dạy tại các trường đại học Utah State, Texas Arlington, và đại học Y Khoa UT Soutwestern ở Dallas.