10/06/2015 | 0

NTSB: Kỹ sư không dùng điện thoại di động

NTSB: Kỹ sư không dùng điện thoại di động

Philadelphia, Pennsylvania. (Reuters) – Các nhà điều tra liên bang tuyên bố ông Brandon Bostian, kỹ sư tàu Amtrak, dường như không sử dụng điện thoại di động vào ngày 12 tháng 5, khi chiếc tàu bị trật đường rày ở Philadelphia, làm 8 người bị thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.

Ủy Ban An Toàn Giao Thông Quốc Gia cho biết phân tích hồ sơ điện thoại không cho thấy bất kỳ cuộc gọi, tin nhắn hay sử dụng dữ liệu nào diễn ra trong thời gian kỹ sư điều hành tàu. Hồ sơ của Amtrak xác nhận rằng viên kỹ sư không truy cập mạng Wi-Fi của tàu trong khi điều khiển đầu máy xe lửa. Tuy nhiên cuộc điều tra vẫn tiếp tục. Cơ Quan An Toàn Giao Thông Quốc Gia cho biết các nhà điều tra vẫn đang cố gắng xác định liệu điện thoại có được đặt trong chế độ trên phi cơ hay tắt máy. Họ đang xem xét hệ thống điều hành của điện thoại, chứa hơn 400,000 hồ sơ Meta-data.

Theo Cơ Quan An Toàn Giao Thông Quốc Gia, các nhà điều tra đang dùng một chiếc điện thoại giống hệt điện thoại cũa kỹ sư như là một mô hình mẫu và sẽ thực hiện một số thử nghiệm để kiểm chứng dữ liệu. (Nguyên Trân)