26/01/2017 | 0

North Carolina sắp có luật giảm sỉ số học sinh lớp tiểu học

North Carolina sắp có luật giảm sỉ số học sinh lớp tiểu học

Raleigh, North Carolina. (CBS) – Một quy định sắp ban hành tới các học khu ở tiểu bang North Carolina, bắt buộc phải giảm kích thước lớp học của học sinh tiểu học.

Nếu được thông qua, quy định này sẽ có hiệu lực đối với học sinh mẫu giáo lên tới lớp ba. Để tuân thủ quy định này, một số học khu phải thay đổi kích thước toàn trường, trong đó có việc xoa bỏ các lớp hội họa và thể dục. Marty Baker là hiệu trưởng trường tiểu học Wahl Coates, nói rằng nếu quy định được thông qua, học sinh không biết tới trường để làm gì nữa. Mục đích của các nhà lập pháp tiểu bang không phải là loại bỏ môn thể dục cũng như môn hội họa, nhưng theo hiệu trưởng các trường, họ chỉ có thể cắt 2 môn này chứ không thể cắt những môn quan trọng khác.

Quốc Hội tiểu bang muốn giảm bớt sĩ số học sinh của từng lớp học, tuy nhiên, ngân sách của mỗi trường không đủ để thực hiện theo yêu cầu. Tiến sĩ Travis Lewis là giám đốc hệ thống dịch vụ và thông tin công cộng, cho biết nếu quy định được thông qua, riêng học khu Pitt County có thể mất 65 giáo viên của 2 môn thể dục và hội họa.

Jane Austen Behan là giám đốc chương trình hội họa của học khu, than phiền rằng học sinh cần có môn hội họa để phát triển trí tuệ. Ngoài ra, các em cũng cần có môn thể dục để tăng cường sức khỏe. Tuy nhiên ai cũng tin rằng quy định sẽ được thông qua vào cuối tuần này. (Mai Đức)