10/08/2015 | 0

Nông dân Việt Nam gánh chịu trên 1,000 loại phí và lệ phí

Nông dân Việt Nam gánh chịu trên 1,000 loại phí và lệ phí

Theo pháp lệnh phí và lệ phí, Việt Nam có 72 loại phí và 42 loại lệ phí. Tuy nhiên, với 22 sắc luật, 30 nghị định và 200 thông tư khác nhau của Bộ Tài Chánh, trên toàn quốc đang có hàng ngàn loại phí và lệ phí. Riêng ngành nông nghiệp, sau khi đã giảm bớt vẫn đang còn 937 khoản phí và 90 khoản lệ phí.

Chủ tịch quốc hội Cộng sản Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng nói rằng, dù có bao nhiêu loại phí và lệ phí đi nữa, thì cơ quan soạn thảo phải đưa vào danh mục để quốc hội quy định khi thông qua luật, chứ không phải chỉ phê duyệt. Trước quốc hội, ông Hùng đã phải than rằng, một quả trứng phải gánh chịu 14 thứ phí thì người dân chỉ biết phải than trời.

Bà Trương Thị Mai là chủ nhiệm các vấn đề xã hội nói rằng, nếu luật không công bố rõ được danh mục phí và lệ phí, thì người dân tiếp tục bị bóc lột phi lý. Pháp luật về việc thu tiền người dân của chính quyền vô cùng phức tạp, ngay người dân có học cũng khó thể phân biệt được thuế, phí và lệ phí khác nhau như thế nào.

Theo định nghĩa phổ thông của chính quyền cộng sản Việt Nam, phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả khi được một tổ chức, cá nhân khác cung cấp dịch vụ; lệ phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước phục vụ công việc quản trị nhà nước qui định. Với những định nghĩa hàm hồ như trên, khó ai có thể phân biệt, vì thế chính quyền đã đẻ ra hàng ngàn thứ phí và lệ phí.

Bà Trương Thị Mai nói rằng chính cơ quan soạn thảo luật cũng lúng túng trong việc phân biệt giữa phí và lệ phí. Nguyễn Sinh Hùng sau đó đã yêu cầu Bộ Tài Chánh phân phân định rõ rệt khoản thu nào là phí, khoản thu nào là lệ phí. Việt Nam sắp vào ASEAN 4, mà thủ tục hành chánh ngổn ngang như thế này thì không thể nào chấp nhận được.

Đối với phí sử dụng đường bộ, Nguyễn Sinh Hùng nói rằng thu phí kiểu này không khác gì thu tiền mãi lộ. Phân tích về phí đường bộ đối với xe gắn máy, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nói rằng, ngay tại các địa phương, quan điểm cũng khác nhau. Trong khi những địa phương giàu chưa thu phí đường bộ, thì tại những tỉnh người dân rất nghèo, chính quyền đã bắt đầu thu phí. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Phan Trung Lý nói rằng phải soát xét lại toàn bộ các khoản thu hiện nay.

Kết luận trong cuộc họp, Nguyễn Sinh Hùng nói rằng, thu tiền trên từng quả trứng là đang giết người dân, đi nộp 2-3 hào tiền phí đã mệt mà không nộp thì bị phạt. Theo người dân, đi nộp thuế hiện giờ cũng phải hối lộ, bôi trơn mới được nộp. Việc tranh cãi về phí và lệ phí của quốc hội Cộng sản Việt Nam đã cho thấy rõ người dân Việt Nam sống dưới chế độ phải đau khổ như thế nào.

Hồng Tú / SBTN