06/02/2014 | 1

Nông Dân Thái Xuống Đường Đòi Tiền Chính Phủ

Nông Dân Thái Xuống Đường Đòi Tiền Chính Phủ

Bangkok, Thái Lan. (Reuters)
Khoảng 300 nông dân đóng trại biểu tình bên ngoài trụ sở Bộ Thương Mại Thái Lan đòi trả tiền đã mua gạo của họ.
Nhiều người nói rằng họ đã bán gạo cho chính phủ từ năm ngoái nhưng chưa được trả tiền lần nào.
Ông Narumon Klaisiri đến từ tỉnh Ratchaburi nói rằng ông ta tới để hỏi chính phủ làm sao ông ta có thể nhận tiền trong lúc đang phải mắc nợ.
Chính phủ Thái Lan cần tiền trả nợ nông dân nhưng quốc hội đã bị giải tán, chính phủ lâm thời không thể quyết định các vấn đề liên quan tới tài chánh.
Cuộc bầu cử quốc hội ngày 2 tháng 2 đã thất bại, không thể bầu đủ túc số dân biểu quốc hội, người biểu tình chống chính phủ đã ngăn chận bầu cử tại 69 quận trong tổng số 375 quận bầu cử trên toàn quốc, ảnh hưởng 18 tỉnh, và số người đi bỏ phiếu chỉ có 47.7% cử tri toàn quốc.

Huệ Võ