Đang tải...
10/09/2014 | 1

Nông dân ngày càng cơ cực vì phải đóng hàng chục khoản thu tiền vô lý

Nông dân ngày càng cơ cực vì phải đóng hàng chục khoản thu tiền vô lý

Người nông dân Việt Nam vốn nghèo khổ lâu nay, lại càng khốn khó cơ cực hơn khi chính sách tận thu của chính quyền CSVN tràn về các nơi. Làm đã không đủ ăn, nay người nông dân còn phải oằn mình đóng thêm hàng phục loại phí hết sức bất công cho Nhà nước.

Tin cho biết, chỉ trong một vụ lúa nhưng người dân xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa phải đóng đến hàng chục khoản thu cho Uỷ ban nhân dân xã, Hợp tác xã và thôn. Nguồn thu từ trồng lúa không đủ, nhiều gia đình nghèo ở đây tối tăm mặt mũi không biết lấy tiền đâu để đóng thuế.

Theo lời kêu than của nhiều hộ dân xã Thiệu Công, trong 5 vụ mùa vừa qua, người dân ở một số thôn trong xã phải đóng rất nhiều khoản thu cho Uỷ ban nhân dân xã, Hợp tác xã và thôn. Trong đó, có nhiều khoản thu, dân chúng thấy rất vô lý, nhưng vẫn phải bị bắt ép phải đóng cho các tổ chức từ xã xuống thôn.

Ngân sách Nhà nước hiện nay cạn kiệt, dẫn đến việc các cơ quan đặt ra nhiều kiểu thu tiền để nuôi bộ máy hành chính. Hàng loạt các loại quỹ mọc ra, bắt nông dân phải đóng.

Ngoài chuyện đóng thuế, Uỷ ban nhân dân xã và Hợp tác xã tận thu các loại phí hết sức khó hiểu như xây dựng nông thôn, quỹ khuyến học, quỹ xây dựng bãi rác, thu quỹ tu sửa sân nhà văn hóa, thu quỹ làng văn hóa, quỹ vệ sinh môi trường, quỹ thiết chế nhà văn hóa…

Một gia đình nông dân cho biết trong tháng 5/2014, họ phải đóng 16 khoản thu với số tiền gần 2 triệu đồng (tức gần 100 Mỹ kim). Trong khi đó, thu nhập từ 5 sào lúa mà gia đình đang làm sau khi trừ chi phí cũng chỉ được gần 2 triệu / tháng mà thôi.

Dân Việt Nam đang là quốc gia dẫn đầu thế giới về các cách thu tiền của dân chúng. Theo một thống kê của quý 1 năm 2014, người dân Việt Nam đang phải đóng các loại thuế thường lệ, ngoài ra còn tới 357 khoản phí và 75 khoản lệ phí mà dân Việt Nam đang oằn lưng gánh chịu.

Thậm chí ở Hà Tĩnh, người ta phải bị đóng tiền nếu muốn nuôi vịt.

Những khoản tận thu trên mồ hôi nước mắt người nông dân chồng chất đến mức khó tin. Tuy gọi là phí dân sự, nhưng ai không đóng thì không thể sống yên với chính quyền địa phương.

Trong một phiên họp của Quốc hội CSVN vào tháng 4 vừa rồi, tại phiên giải trình về chấp hành pháp luật về phí và lệ phí, thậm chí các đại biểu Quốc hội cũng giật mình khi mới biết người nông dân Việt Nam đang chịu quá nhiều các khoản phí và lệ phí, tệ hơn cả thời sống với Thực dân Pháp. (N. Khanh)

Loading...