Nông dân miền Tây gồng mình chịu hạn hán, nước mặn

Trong dịp Tết vừa qua, vì các hồ chứa ở Trung Quốc xả nước, nên có vài hôm nước ngọt đã về đồng bằng sông Cửu Long, giúp đẩy nước mặn ra. Tuy nhiên, sau thời điểm đó thì nước mặn trở lại rất nhanh. Nhiều lão nông cho hay nếu hạn hán không thì còn dễ, còn mặn xâm nhập kiểu này thì chục năm sau đồng lúa mới hồi phục lại. Ghi nhận của SBTN từ Trà Vinh cho biết vụ lúa hè thu cận kề coi như nông dân miền Tây sẽ bỏ không đồng ruộng, vì không có nước ngọt.