14/09/2015 | 0

Nông dân cắt hàng trăm hecta lúa không trổ hạt cho bò ăn

Nông dân cắt hàng trăm hecta lúa không trổ hạt cho bò ăn

Ngậm ngùi nhìn bao công sức của mình đổ xuống sông biển, những người nông dân nghèo xóm làng Bèo, xã Vĩnh Long không biết sẽ phải đối mặt với cuộc sống trước mắt của họ ra sao, khi hàng trăm hecta lúa mùa vụ không kết hạt phải cắt bỏ về cho trâu bò ăn.

Có gia đình cấy tới 10 sào lúa thì đã mất trắng 5 sào vì lúa không kết hạt. Mỗi sào lúa của bà con nông dân phải mất từ 7000.000 – 9000.000 đồng tiền giống, phân bón, cày bừa, nước tưới tiêu…

“Lẽ ra vào thời điểm này, diện tích lúa màu của bà con nông dân đã ngã màu vàng, hạt nặng trĩu bông, bắt đầu cho thu hoạch”, chị Vui buồn rầu cho biết.

Chính quyền xã Vĩnh Long cho rằng nguyên nhân dẫn đến việc hàng trăm hecta lúa của bà con nông dân không cho kết hạt là do thiếu nước tưới trầm trọng, trong quá trình lúa sinh trưởng, làm đòng trổ bông. Hợp tác xã nông nghiệp Vĩnh Long điều tiết, bơm nước sản xuất nông nghiệp không hợp lý. Khi lúa đang vào thời điểm thụ phấn, nhưng kết hạt không đủ nước, dẫn đến diện tích lúc của bà con bị mất trắng rất nhiều.

Nhiều người dân lại cho rằng, việc chính quyền giải thích cho nguyên nhân lúa không trổ bông được vì do thiếu nước là không thực tế “Sao nói lúa thiếu nước nhưng cây lúa bà con cắt bỏ đi vẫn xanh tốt? điều này chỉ có thể là do giống hoặc phân bón sai. Huyện nào cũng có một phòng Nông nghiệp và có một kỹ sư, chắc chắn trong thời điểm lúa thụ phấn đã không có sự giám sát từ phòng Nông nghiệp. Nhìn mà thương xót cho người nông dân lắm”, bạn có nick mivi tức giận chia sẻ.

Đồng tiền người nông dân làm ra từ cây lúa đã rất ít, nay lại phải trắng tay trước giống lúa không kết hạt. Trước mặt họ sẽ là muôn vàn khó khăn.

Huỳnh Quốc / SBTN