04/06/2015 | 0

Nổi tiếng vì cho học sinh ăn trưa miễn phí

Nổi tiếng vì cho học sinh ăn trưa miễn phí

Denver, Colorado. (CBS) — Cuộc sống đã thay đổi đối với cô Della Curry. Vào đêm Thứ Hai ngày 1 tháng 6, cô nói chuyện với phóng viên của đài truyền hình CBS sau khi bị mất việc quản trị viên nhà bếp tại trường tiểu học Valley, vì cô đã nuôi những trẻ em không hội đủ điều kiện để vào chương trình ăn trưa miễn phí hoặc ăn trưa giảm giá.

Kể từ đó câu chuyện của cô đã có phạm vi quốc tế. Hôm Thứ Tư, trả lời phỏng vấn của CBS lần nữa, cô Della cho biết từ đó đến nay cô đã hết sức bận rộn trả lời các cuộc phỏng vấn. Cô nói, ban đầu cô chỉ hy vọng được người dân và giới chức địa phương chú ý, và nhờ đó mang lại một số thay đổi nào đó tại khu vực đô thị Denver. Nhưng cô cho biết sau cuộc phỏng vấn đầu tiên, giờ đây mọi chuyện bùng nổ. Phát ngôn nhân của Khu học chính Cherry Creek bác bỏ những điều cô Della tuyên bố với báo chí, nhưng không đưa ra thêm chi tiết và viện dẫn những vấn đề về quyền riêng tư theo luật tiểu bang. Phát ngôn nhân Tustin Amole nói rằng, việc học khu sa thải cô Della không dính dáng gì đến việc cô cho trẻ em ăn miễn phí trong giờ ăn trưa.

Bà Amole nói rằng, bà không thể giải thích rõ hơn nếu không được phép của cô Della để công bố hồ sơ việc làm của cô. Cô Della cho biết cô sẽ tiếp tục sử dụng danh tiếng mới có được của mình để thay đổi hiện trạng. (Huy Lam)