Nơi tận cùng của cái khổ của người bệnh ung thư ở Việt Nam

Bệnh viện Ung Bướu Sài Gòn được xem là nơi quá tải nhất Việt Nam hiện nay và cũng là ngôi nhà bất đắc dĩ của hàng người bệnh ung thư. Cuộc sống của những bệnh nhân ung thư tại đây như thế nào? Xin mời theo dõi những hình ảnh trong phóng sự sau đây.