07/10/2013 | 1

NỖI LO VỀ TRẦN NỢ TĂNG LÊN KHI CHÍNH PHỦ ĐÓNG CỬA SANG TUẦN THỨ HAI

NỖI LO VỀ TRẦN NỢ TĂNG LÊN KHI CHÍNH PHỦ ĐÓNG CỬA SANG TUẦN THỨ HAI

Tin Hoa Thịnh Đốn – Bộ trưởng Tài chính Jack Lew cảnh báo việc đóng cửa chính phủ kéo dài sang tuần thứ hai đang làm tổn hại nền kinh tế. Xuất hiện trong buổi phỏng vấn Meet the Press của đài NBC, ông Lew nói tình trạng đấu đá chính trị ở Hoa Thịnh Đốn có thể gây tổn hại cho sự phục hồi kinh tế của đất nước. Ông nói mỗi ngày chính phủ đóng cửa ảnh hưởng đến người dân Mỹ, ông nghĩ mọi người nên lùi lại để ngẫm nghĩ họ là một đất nước và là một nền kinh tế. Người Mỹ đang chiến đấu để thoát khỏi cuộc suy thoái tồi tệ nhất kể từ đại khủng hoảng.

Kinh tế đang quay trở lại, họ không cần đấu đá chính trị ở Hoa Thịnh Đốn khiến kinh tế đi xuống. Ông Lew cũng tăng cảnh báo về cuộc chiến sắp tới của Quốc Hội tại buổi phê chuẩn nâng trần nợ quốc gia. Ông nói nếu trần nợ không được tăng, chính phủ sẽ không thể trả các hóa đơn. Trong khi đó, đảng Cộng Hòa tiếp tục đổ lỗi đảng Dân Chủ trước bế tắc ngân sách. Thượng Nghị sĩ Rand Paul cáo buộc đảng Dân Chủ kéo dài việc đóng cửa vì lý do chính trị. Ông nói họ sẵn sàng đàm phán, họ thông qua dự luật để tái mở cửa chính phủ nhưng ông Harry Reid phủ quyết mọi dự luật mà họ gởi sang.